#blast .rc_bc .bd{color: #mã_màu}

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Danh sách các nhà máy gạch tuynel khu vực miền đông nam bộ.

v  Các nhà máy có công suất 50 triệu viên trở lên
1.    Nhà máy gạch tuynel Tám Quỳnh với 4 dây truyền công suất 120 triệu viên/năm
2.    Nhà máy gạch tuynel Phước thành: 04 dây truyền công suất 120 triêu viên/năm
3.    Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên Bảo Lộc: 04 dây truyền 120 triệu viên/năm
4.    Nhà máy gạch Tuynel Tân uyên Phước An: 03 dây truyền 90 triệu viên/năm
5.    Nhà máy gạch Tuynel Quốc Toàn: 02 dây truyền, 50 triệu viên/năm
6.    Nhà máy gạch Tuynel Thành Tâm: 02 dây truyền, 50 triệu viên năm
7.    Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên Xuân Hòa: 02 dây truyền 60 triệu viên/năm
8.    Nhà máy gạch tuynel IDICO – tuy hạ, 60 triệu viên năm.
9.    Nhà máy gạch tuynel Dương Hải Phát, 50 triệu viên/năm
10. Nhà máy gạch Tuynel Đồng Nai, 50 triệu viên/năm

v  Các nhà máy công suất dưới 50 triệu viên năm

1.     Nhà máy gạch Tuynel Phương đông, 30 triệu viên/năm
2.     Nhà máy gạch Tuynel Miền đông, 25 triệu viên/năm
3.     Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên 1, công suất 20 triêu viên/năm
4.     Nhà máy gạch Tuynel Phúc Bình, 25 triệu viên năm
5.     Nhà máy gạch Tuynel Trung Nguyên, 40 triệu viên/năm
6.     Nhà máy gach Tuynel An thạnh, 20 triệu viên/năm
7.     Nhà máy gạch Tuynel Thanh Tâm, 20 triệu viên/năm
8.     Nhà máy gach Tuynel thạch Bàn, 30 triệu viên/năm
9.     Nhà máy gạch Tuynel Đồng tâm 17, 40 triệu viên/năm
10. Nhà máy gạch Tuynel Thanh Hiền, 20 triệu viên/năm
11. Nhà máy gạch Tuynel Phước Hòa, 20 triệu viên năm
12.  Nhà máy gạch Tuynel Việt Tân, 25 triệu viên/năm
13.   Nhà máy gạch Tuynel Tân nghĩa, 25 triệu viên/năm
14.   Nhà máy gạch Tuynel Phú Bình, 25 triệu viên/năm
15.   Nhà máy gạch Tuynel Bình Phú, 25 triệu viên/năm
16.   Nhà máy gạch Tuynel Thanh Hiền, 20 triệu viên/năm
17.   Nhà máy gạch Tuynel Nhị Hiệp, 20 triệu viên/năm
18.   Nhà máy gạch Tuynel MC, 40 triệu viên/năm
19.   Nhà máy gạch Tuynel Long thành Đồng Nai, 25 triệu viên/năm
20.   Nhà Máy gạch Tuynel Tín nghĩa đồng Nai, 25 triệu viên/năm
21.   Nhà máy gạch Tuynel Đông Hòa, 25 triệu viên/năm
22.   Nhà máy gạch Tuynel Việt Phát, 25 triệu viên/năm
23.   Nhà máy gạch Tuynel Biconsi, 25 triệu viên/năm
24.   Nhà máy gạch Tuynel BMC, 25 triệu viên/năm
25.   Nhà máy gạch Tuynel Bình Mỹ, 25 triệu viên/năm
26.   Nhà máy gạch Tuynel Tanima, 25 triệu viên/năm
27.  Nhà máy gạch Tuynel Thái Bảo, 25 triệu viên/ năm (Bình Thuận)
28.  Nhà máy gạch Tuynel Bắc Mỹ, 25 triệu viên/năm (Bình Thuận)
 Còn đang tiếp tục cập nhật…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét