Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐẤT SÉT NUNG KHU VỰC MIỀN ĐỒNG NAM BỘ.

v  Các nhà máy có công suất 50 triệu viên trở lên
1.    Nhà máy gạch tuynel Tám Quỳnh với 4 day truyền công suất 120 triệu viên/năm
2.    Nhà máy gạch tuynel Phước thành: 04 day truyền công suất 120 triêu viên/năm
3.    Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên Bảo Lộc: 04 dây truyền 120 triệu viên/năm
4.    Nhà máy gạch Tuynel Tân uyên Phước An: 03 dây truyền 90 triệu viên/năm
5.    Nhà máy gạch Tuynel Quốc Toàn: 02 day truyền, 50 triệu viên/năm
6.    Nhà máy gạch Tuynel Thành Tâm: 02 dây truyền, 50 triệu viên năm
7.    Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên Xuân Hòa: 02 dây truyền 60 triệu viên/năm
8.    Nhà máy gạch tuynel IDICO – tuy hạ, 60 triệu viên năm.
9.    Nhà máy gạch tuynel Dương Hải Phát, 50 triệu viên/năm
10.  Nhà máy gạch Tuynel Đồng Nai, 50 triệu vien/năm
v  Các nhà máy công suất dưới 50 triệu viên năm
1.    Nhà máy gạch Tuynel Phương đông, 30 triệu viên/năm
2.    Nhà máy gạch Tuynel Miền đông, 25 triệu viên/năm
3.    Nhà máy gạch Tuynel Tân Uyên 1, công suất 20 triêu viên/năm
4.    Nhà máy gạch Tuynel Phúc Bình, 25 triệu viên năm
5.    Nhà máy gạch Tuynel Trung Nguyên, 40 triệu viên/năm
6.    Nhà máy gach Tuynel An thạnh, 20 triệu viên/năm
7.    Nhà máy gạch Tuynel Thanh Tâm, 20 triệu viên/năm
8.    Nhà máy gach Tuynel thạch Bàn, 30 triệu viên/năm
9.    Nhà máy gạch Tuynel Đồng tâm 17, 40 triệu viên/năm
10.  Nhà máy gạch Tuynel Thanh Hiền, 20 triệu viên/năm
11.  Nhà máy gạch Tuynel Phước Hòa, 20 triệu viên năm
12.  Nhà máy gạch Tuynel Việt Tân, 25 triệu viên/năm
13.  Nhà máy gạch Tuynel Tân nghĩa, 25 triệu viên/năm
14.  Nhà máy gạch Tuynel Phú Bình, 25 triệu viên/năm
15.  Nhà máy gạch Tuynel Bình Phú, 25 triệu viên/năm
16.  Nhà máy gạch Tuynel Thanh Hiền, 20 triệu viên/năm
17.  Nhà máy gạch Tuynel Nhị hiệp, 20 triệu viên/năm
18.  Nhà máy gạch MC, 40 triệu viên/năm
19.  Nhà máy gạch Tuynel Long thành Đồng Nai, 25 triệu viên/năm
20.   Nhà Máy gạch Tuynel Tín nghĩa đồng Nai, 25 triệu viên/năm
21.  Nhà máy gạch Tuynel Đông Hòa, 25 triệu viên/năm
22.  Nhà máy gạch Tuynel Việt Phát, 25 triệu viên/năm
23.  Nhà máy gạch Tuynel Biconsi, 25 triệu viên/năm
24.  Nhà máy gạch Tuynel BMC, 25 triệu viên/năm
25.  Nhà máy gạch Tuynel Bình Mỹ, 25 triệu viên/năm
26.  Nhà máy gạch Tuynel Tanima, 25 triệu viên/năm
27. Nhà máy gạch Tuynel Thái Bảo, 25 triệu viên năm (Bình Thuận)
28. Nhả máy gạch Tuynel Bắc Mỹ, 25 triệu viên năm (Bình Thuận)
Còn đang tiếp tục cập nhật…